jawatan kosong samsung galaxy
apple iphone
galaxy note

Lebar jalan mengikut standard jkr

Walaupun arahan teknik hanya menyatakan lebar minimum, pihak berkuasa yang membina jalan akan memilih lebar jalan yang minimum. Ini mungkin dilakukan dengan pertimbangan kos pembinaan jalan dan lebar tanah yang ada. Ini akan dilakukan oleh sesiapa saja ketika membuat pertimbangan untuk pembinaan jalan raya.

Lebar jalan mengikut standard jkr

Lebar turapan bergantung pada lebar lorong dan jumlah lorong lalulintas. Lebar lorong lalulintas bergantung pada lebar kenderaan. Lebar lorong haruslah dapat menampung lebar kenderaan dengan sedikit lega sisi.

Lebar jalan mengikut standard jkr malaysia
Rajah menunjukkan lebar jalan dari jenis R3

Lebar jalan mengikut standard hierarki jkr
* Jalan raya tunggal yang menunjukkan lebar keseluruhan turapan

Rajah di atas menunjukkan pengkelasan jalan raya di Malaysia mengikut hierarki yang bermula dengan R6 sehingga R1/R1a.

Setakat ini dahulu entri lebar jalan mengikut standard jkr dan semoga ianya bermanfaat buat anda. Sekian.


back Back

computers, computer help, computer repair, computer laptop, buy computer, laptop computers, notebook computers, computer repairs, desktop computers, computers for sale, computer desktops, computer support, gaming computers, computers on sale, computer repair shop, computer printers, computer retail, computers repair, computer tech support, fixing computer, laptops, buy pc, laptops notebooks, laptops, laptop computers, laptop notebook, buy laptop, laptop computer, compaq laptop, laptop price, laptop pc, cheap laptop computers, laptop for sale, hp pavilion laptop, hp laptops, business laptops, student laptops

iklanbiz.steprofit.com - All Rights Reserved - Privacy Policy | Disclaimer | Terms of Service