jawatan kosong samsung galaxy
apple iphone
galaxy note

Cara terbaik bagi penjagaan pokok kelapa sawit

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman komoditi yang sentiasa memberikan pulangan yang baik kepada pendapatan negara. Ia juga adalah tanaman terpenting dalam membekalkan sumber minyak masak khasnya untuk pasaran tempatan mahupun antarabangsa.

cara terbaik bagi penjagaan pokok kelapa sawit

Tiga Peringkat Pemilihan Anak Benih

1. Peringkat awal ialah semasa anak benih hendak dialih dari polibag kecil ke polibag besar atau semasa anak benih berumur tiga bulan dari tarikh semai di tapak semaian satu peringkat. Biasanya 5%-10% anak benih tidak terpilih pada peringkat ini.

2. Peringkat kedua ialah selepas daun terbuka untuk membentuk pinat. Biasanya 5%-10% anak benih tidak terpilih pada peringkat ini. Untuk mendapatkan anak benih yang bermutu, adalah disarankan tidak menghadkan jumlah peratus penakaian.

3. Peringkat ketiga ialah sebelum anak benih ditanam di ladang iaitu setelah anak benih berumur 12 bulan dari tarikh semai. Anak benih yang tidak dipilih pada peringkat ini biasanya tidak melebihi 5%. Anak benih yang tidak terpilih hendaklah dimusnahkan.


Bahan Tanaman Sawit Yang Disyorkan Oleh MPOB
cara terbaik bagi penjagaan pokok kelapa sawit 1

Ciri Tanah Dan Kesesuaiannya Untuk Tanaman Sawit
cara terbaik bagi penjagaan pokok kelapa sawit 2

Anggaran Hasi Sawit (Hasil Tuaian-mt/hektar/tahun)
cara terbaik bagi penjagaan pokok kelapa sawit 3

Syor Pembajaan Sawit Tanah Gambut
cara terbaik bagi penjagaan pokok kelapa sawit 4

Syor Pembajaan Sawit Tanah Pedalaman
cara terbaik bagi penjagaan pokok kelapa sawit 5

Syor Pembajaan Sawit Tanah Pepasir
cara terbaik bagi penjagaan pokok kelapa sawit 6

Penyakit Pada Peringkat Semaian
cara terbaik bagi penjagaan pokok kelapa sawit 7

Perosak Pada Peringkat Semaian
cara terbaik bagi penjagaan pokok kelapa sawit 8

Racun Rumpai Yang Disyorkan Untuk Kawalan Rumpai Di Tapak Semaian Sawit

1. Bagi mengawal rumpai jenis rumput seperti E. zindica (rumput sambau) dengan menggunakan gliposat pada kadar 1.5liter/450liter air (jangan disiram selama satu hari selepas semburan. Titis semburan boleh merosakkan pucuk dan pelepah baru).

2. Bagi mengawal rumpai jenis rumput seperti E. indica (rumput sambau) don P.Conjugatum (rumput kerbau) sahaja : fluzifop-butyl pada kadar 1.5 liter/450 liter air.

3. Bagi mengawal rumpai berdaun lebar atau rumput + rumpai berdaun lebar : glufosinat-ammonium pada kadar 3.5 liter/450 liter air.

4. Bagi mengawal rumpai A.Gangetica (akar ruas-ruas), B.Iatifolia (rumput setawar) dan A.Conyzoides (rumput tahi ayam) : metsulfuron-metil pada kadar 70 gram/450 liter air.

Racun Rumpai Untuk Kawalan Rumpai Di Sekeliling Pangkal Pokok Kelapa Sawit Matang Dan Lorong Tuaian Buah Sawit
cara terbaik bagi penjagaan pokok kelapa sawit 9

Racun Rumpai Untuk Kawalan Rumpai Di Kawasan Tanaman Sawit Muda
cara terbaik bagi penjagaan pokok kelapa sawit 10

Racun Rumpai Untuk Kawalan Rumpai Terpilih
cara terbaik bagi penjagaan pokok kelapa sawit 11

Kadar Perahan Asas Minyak Dan Isirong Secara Teori Mengikut Tahunan Tanaman (umur pokok) PROGENI Tener (DxP)*
cara terbaik bagi penjagaan pokok kelapa sawit 12

Kadar Perahan Asas Minyak Dan Isirong Secara Teori Mengikut Berat Tandan (umur pokok) PROGENI Tener (DxP)*
cara terbaik bagi penjagaan pokok kelapa sawit 13


Setakat ini dahulu ulasan cara terbaik bagi penjagaan pokok kelapa sawit dan semoga ianya bermanfaat buat anda.


Source and citation: http://www2.risda.gov.my/pulaupinang/Panduan%20Pekebun%20Kecil%20-%20Kelapa%20Sawit.html


back Back

computers, computer help, computer repair, computer laptop, buy computer, laptop computers, notebook computers, computer repairs, desktop computers, computers for sale, computer desktops, computer support, gaming computers, computers on sale, computer repair shop, computer printers, computer retail, computers repair, computer tech support, fixing computer, laptops, buy pc, laptops notebooks, laptops, laptop computers, laptop notebook, buy laptop, laptop computer, compaq laptop, laptop price, laptop pc, cheap laptop computers, laptop for sale, hp pavilion laptop, hp laptops, business laptops, student laptops

iklanbiz.steprofit.com - All Rights Reserved - Privacy Policy | Disclaimer | Terms of Service